LỄ KHAI MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM 2019

Tháng Mười Một 8, 2019 9:53 sáng

Thực hiện kế hoạch 2656 ngày 30 tháng 10 năm 2019 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc ban hành tổ chức Hội khỏe Phù Đổng của huyện Mỹ Lộc năm 2019, thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD và ĐT huyện Mỹ Lộc về công tác tổ chức Hôi khỏe Phù Đổng, được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mỹ Thuận và sự thống nhất của Ban giám hiệu với các tổ chức trong nhà trường, vào hồi 14 h ngày 7 tháng 11 năm 2019 trường Tiểu học Mỹ Thuận long trọng tổ chức lễ khai mạc hội khỏe Phù Đổng năm 2019. Dưới đây là một số hình ảnh và các hoạt động trong buổi lễ:

Phần diễu hành và lễ chào cờ

https://www.youtube.com/watch?v=hc67i_jDht0&t=3s

Giới thiệu đại biểu

 

https://www.youtube.com/watch?v=OwCUCr_h2BM

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Icwa7bsqeik

 

https://www.youtube.com/watch?v=V58jc2vIr7c&t=213s

1212

 

36

78910

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PGAM68Go2fA&t=12s