Đại hội liên đội nhiệm kỳ 2019-2020

Tháng Mười 28, 2019 2:31 chiều

15 h ngày 25 tháng 10 năm 2019, liên đội trường tiểu học Mỹ Thuận đã tổ chức đại hội liên đội nhiệm kỳ 2019 – 2020. Dưới đây là một số hình ảnh của đại hội:

IMG_20191028_142000IMG_20191028_142014IMG_20191028_142022IMG_20191028_142029IMG_20191028_142038IMG_20191028_142048