THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học  2018-2019

Tháng Sáu 18, 2019 10:05 chiều

Biểu mẫu 05

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THUẬN

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học  2018-2019

STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Điều kiện tuyển sinh Trẻ 6 tuổi đã hoàn thành CT Mẫu giáo 5 tuổiSố lớp: 03 Trẻ 7 tuổi và HTCT lớp 1Số lớp: 03 Trẻ 8 tuổivà HTCT lớp 2Số lớp: 03 Trẻ 9 tuổi và HTCT lớp 3Số lớp: 03 Trẻ 10 tuổi và HTCT lớp 4Số lớp: 03
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dụcthực hiện Học sinh toàn trường học 9 buổi/tuần.1 năm thực học 35 tuần (HK1: 18 tuần; HK2: 17 tuần). 1 tuần học 4,5 ngày – 32 tiết; 1 ngày học 7 tiết (sáng 4 tiết; chiều 3 tiết).Học theo chương trình GD phổ thông (theo QĐ số 16/2006/ QĐ-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT và  chương trình TVCGD đối với lớp 1,Thực hiện theo chương trình của mô hình trường học mới VNEN đối với lớp 2, 3, 4, 5.
III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh  1. Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình: – Thành lập Ban đại diện Hội CMHS trường theo QĐ số 55/2011/TT-BGDĐT về việc Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ HS .- Ban ĐD CMHS trường họp 3 lần/năm.*Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh lớp(BĐD CMHS):

– Nhiệm vụ:

+ Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp và các giáo viên bộ môn tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;

+ Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp chuẩn bị nội dung của các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học;

+ Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh hoàn thành tốt, giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập;  giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.

– Quyền hạn:

+ Quyết định triệu tập các cuộc họp cha mẹ học sinh theo quy định tại Điều 9 của Điều lệ hội CMHS (trừ cuộc họp đầu năm học cử Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp) sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp;

+ Tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh của lớp về biện pháp quản lý giáo dục học sinh để kiến nghị cụ thể với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn về biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, chất lượng dạy học;

+ Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp.

*Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban ĐD CMHS trường:

– Nhiệm vụ:

+ Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

+ Phối hợp với Hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;

+ Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm cần cố gắng tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương;

+ Phối hợp với Hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh hoàn thành tốt, giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học;

+ Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

– Quyền hạn:

+ Quyết định triệu tập các cuộc họp theo quy định tại Điều 9 của Điều lệ hội  CMHS (trừ cuộc họp đầu năm học cử Ban đại diện cha mẹ học sinh trường) sau khi đã thống nhất với Hiệu trưởng;

+ Căn cứ ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để kiến nghị với Hiệu trưởng về những biện pháp cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học của trường và về quản lý, giáo dục học sinh;

+ Quyết định chi tiêu phục vụ các hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh từ nguồn ủng hộ, tài trợ tự nguyện theo quy định tại Điều 10 Điều lệ Hội  CMHS.

*Trách nhiệm của cha mẹ học sinh:

– Phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh và thực hiện những nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra.

– Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn của lớp để chăm sóc, quản lý, động viên học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ quy định của Điều lệ và nội quy nhà trường.

– Chịu trách nhiệm đối với sai phạm, khuyết điểm của con em mình theo quy định của pháp luật và thực hiện các khuyến nghị của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp trong việc phối hợp với nhà trường để chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh.

*Quyền của cha mẹ học sinh:

–  Cha mẹ học sinh có các quyền quy định tại Điều 95 của Luật Giáo dục, có quyền kiến nghị với nhà trường tạo điều kiện cho con em mình học tập, rèn luyện;

– Ứng cử, đề cử vào Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp;

– Từ chối ủng hộ khi được Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề xuất các khoản ủng hộ, nếu bản thân không tự nguyện.

– Thực hiện hoặc không thực hiện những nội dung chưa được thống nhất ý kiến trong cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh hoặc cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh (tất cả các lớp):

Mạnh dạn, trung thực, tự tin, tích cực trong học tập. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Thực hiện tốt 5 nhiệm vụ HS tiểu học theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học, cụ thể là:

a. Thực hiện đầy đủ và có kết quả hoạt động học tập; chấp hành nội quy nhà trường; đi học đều và đúng giờ; giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập.

b. Hiếu thảo với cha mẹ, ông bà; kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo, nhân viên và người lớn tuổi; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn.

c. Rèn luyện thân thể, giữ vệ sinh cá nhân.

d. Tham gia các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp; giữ gìn, bảo vệ tài sản nơi công cộng; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông.

đ. Góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường, địa phương.

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục  Các hoạt động vui chơi, múa hát tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp như:- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường theo các chủ điểm  hàng tháng như:  15/10; 20/10; 20/11; 22/12; 3/2;  26/3; 30/4; 15/5 và 19/5.- Tổ chức nêu gương người tốt việc tốt và tổ chức các HĐ như Kể chuyện theo sách, giới thiệu sách hay, hái hoa dân chủ….,  trao giải thưởng kết quả các cuộc thi vào các buổi chào cờ đầu tuần.- Tổ chức lao động vệ sinh cuối tuần (1 lần/tuần)

– Tổ chức hội thi “Vở sạch- Chữ đẹp”, TDTT, Hùng biện tiếng Anh cấp trường, tham gia cấp huyện.

– Tổ chức Lễ hội mừng xuân vào dịp Tết Nguyên Đán

– Tổ chức tham quan, học tập, vui chơi tại đền vua Đinh, vua Lê (Hoa Lư), núi Ngăm (Vụ Bản).

– Tổ chức thiết kế và trình diễn thời trang vào lễ Tổng kết năm học.

……

V Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được – Năng lực: – Phẩm chất– Học tập: Lớp 1: hoàn thành CTLH: 103/106= 96,3Lớp 2: hoàn thành CTLH: 89/89 = 100 %

Lớp 3: hoàn thành CTLH: 88/88= 100 %

Lớp 4: hoàn thành CTLH: 87/88 = 98,9 %

Lớp 5: Hoàn thành CTTH: 91/91= 100 %

– Sức khỏe: Dạy học và tổ chức các hoạt động GD để 100% HS có đủ sức khỏe học tập ngày càng tiến bộ. Nhà trường có cán bộ y tế chuyên trách việc chăm sóc, theo dõi  sức khỏe HS.

VI Khả năng học tập tiếp tục của học sinh 96,3 %  lên lớp 2 100%  lên lớp 3 100%  lên lớp 4 98,9 %  lên lớp 5 100%  lên lớp 6

 


Biểu mẫu 07

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THUẬN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2017-2018

STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Số phòng học/số lớp 15/15 …..m2/học sinh
II Loại phòng học
1 Phòng học kiên cố 15
2 Phòng học bán kiên cố 0
3 Phòng học tạm 0
4 Phòng học nhờ, mượn 0
III Số điểm trường lẻ 1
IV Tổng diện tích đất (m2) 16350
V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 1200 2,58
VI Tổng diện tích các phòng 870
1 Diện tích phòng học (m2) 656 1,41
2 Diện tích thư viện (m2) 32
3 Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) 0
4 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) 32
5 Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) 0
6 Diện tích phòng học tin học (m2) 48
7 Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) 12
8 Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tt hc hòa nhp (m2)
9 Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) 20
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) 15 Số bộ/lớp
1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định 15 15 /15
1.1 Khối lớp 1 3 3/3
1.2 Khối lớp 2 3 3/3
1.3 Khối lớp 3 3 3/3
1.4 Khối lớp 4 3 3/3
1.5 Khối lớp 5 3 3/3
2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định
2.1 Khối lớp 1
2.2 Khối lớp 2
2.3 Khối lớp 3
2.4 Khối lớp 4
2.5 Khối lớp 5
VIII Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) 19 19 bộ/1lớp
IX Tổng số thiết bị dùng chung khác
1 Ti vi 1
2 Cát xét 02
3 Đầu Video/đầu đĩa
4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 04
5 Thiết bị  âm thanh 05
6  Máy tính 3 máy bàn03 máy xách tay

 

Nội dung Số lượng(m2)
X Nhà bếp Không
XI Nhà ăn Không

 

Nội dung Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) Số chỗ Diện tích bình quân/chỗ
XII Phòng nghỉ cho học sinh bán trú Không
XIII Khu nội trú Không

 

XIV Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/học sinh
Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh*
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh* 03 0 4 0,15

(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

Không
XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh X
XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) X
XVII Kết nối internet X
XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường X
XIX Tường rào xây Tường rào xây và tường rào bằng cây xanh

 

  Mỹ Thuận,  ngày28 tháng 05 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
                     Nguyễn Thị Lý


Biểu mẫu 08

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THUẬN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2018-2019

STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 28 13 14 1 4 15 6
I Giáo viên 23 11 12 5  17 1  0
Trong đó số giáo viên chuyên biệt:  16 7 9
1 Tiếng dân tộc 0
2 Ngoại ngữ 2 1 1 1 1
3 Tin học  1  1 1
4 Âm nhạc 1 1 1
5 Mỹ thuật  2  2 2
6 Thể dục 1 1 1
II Cán bộ quản lý 2 1  1
1 Hiệu trưởng 1 1 2
2 Phó hiệu trưởng 1  1  2
III Nhân viên 3 1 1 1
1 Nhân viên văn thư
2 Nhân viên kế toán 1 1
3 Thủ quỹ
4 Nhân viên y tế 1 1
5 Nhân viên thư viện 1  1
6 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm  0
7 Nhân viên công nghệ thông tin 0
8 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 0
9

 

Mỹ Thuận,  ngày 28 tháng 05 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
                     Nguyễn Thị Lý