LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019)

Tháng Chín 24, 2019 8:14 sáng

TRƯỜNG TH MỸ THUẬN

LCH CÔNG TÁC TUN 4 (T ngày 23/9/2019 đến ngày  28/9/2019)

Thứ/ ngày Sáng Trực Chiều Trực
Thứ hai (23/9) – Chào cờ- Học theo TKB Đ/c Đảm, NV – Học theo TKB- Rèn KNS Đ/c Đảm, Phượng
Thứ ba (24/9) – Học theo TKB Đ/c Đảm, NV – Học theo TKB- Rèn KNS Đ/c  Phượng
Thứ tư (25/9) – Học theo TKB Đ/c Đảm, NV – Sinh hoạt các CLB Đ/c Đảm, NV
Thứ năm (26/9) – Học theo TKB Đ/c Đảm, NV – Học theo TKB- Rèn KNS Đ/c Tuyệt
Thứ sáu (27/9) – Học theo TKB Đ/c Đảm, NV – Học theo TKB- Rèn KNS Đ/c Đảm, Phượng
Thứ bảy (28/9) – Ôn luyện HBTA- Tập luyện TDTT

– Họp tổ CM (7h30)

Đ/c Đảm, NV