Kế hoạch thực hiện phòng ngừa bạo lực học đường năm học 2018 – 2019 của trường Tiểu học Mỹ Thuận

Tháng Năm 4, 2019 8:37 chiều
  1. Mục đích của kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường

Tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo nhằm khắc phục tình trạng bạo lực học đường và những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống của nhà giáo và học sinh trong và ngoài trường học;

Không ngừng  nâng cao  nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế nhà trường. Chủ động, giữ gìn danh dự của nhà trường và có hành vi, đạo đức, lối sống lành mạnh trong mối quan hệ giữa thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm để góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn; tiếp tục tổ chức hoạt động có hiệu quả phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các phong trào thi đua khác của ngành.

  1. Yêu cầu của kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường

Công tác “phòng ngừa bạo lực học đường và tệ nạn xã hội” phải được tuyên truyền, giáo dục và tổ chức triển khai sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh (CMHS). Coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học và cũng là căn cứ để đánh giá thi đua đối với tập thể, cá nhân học sinh cũng như cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với công an và các tổ chức, đoàn thể của xã để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh.

ke hoach pc bao luc hoc duong 2018 – TH MY THUAN