LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019)

Tháng Mười 22, 2019 3:16 chiều

TRƯỜNG TH MỸ THUẬN

LCH CÔNG TÁC TUN 8 (T ngày 21/10/2019 đến ngày  26/10/2019)

Thứ/ ngày Sáng Trực Chiều Trực
Thứ hai (21/10) – Chào cờ

– Học theo TKB

Đ/c Đảm, NV – Học theo TKB

– Rèn KNS

Đ/c Đảm, NV
Thứ ba (22/10) – Học theo TKB Đ/c Đảm, NV – Học theo TKB

– Rèn KNS

Đ/c  Phượng
Thứ tư (23/10) – Học theo TKB Đ/c Đảm, NV – Học lịch chiều thứ 5 Đ/c Ngân
Thứ năm (24/10) – Học theo TKB Đ/c Đảm, NV – Dự SHCM tại PGD, HS nghỉ Đ/c Tuyệt
Thứ sáu (25/10) – Học theo TKB Đ/c Đảm, NV – Học theo TKB

– Rèn KNS

Đ/c Đảm,Tuyệt
Thứ bảy (26/10) – Ôn luyện HBTA

– Tập luyện TDTT

– CLB tiếng anh với người nước ngoài (9h)

Đ/c Đảm