LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 (Từ ngày 30/9/2019 đến ngày  05/10/2019)

Tháng Mười 3, 2019 4:11 chiều

TRƯỜNG TH MỸ THUẬN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 (Từ ngày 30/9/2019 đến ngày  05/10/2019)

Thứ/ ngày Sáng Trực Chiều Trực
Thứ hai (30/9) – Chào cờ

– Học theo TKB

Đ/c Đảm, NV – Học theo TKB

– Rèn KNS

Đ/c Đảm, Phượng
Thứ ba (01/10) – Học theo TKB Đ/c Đảm, NV – Học theo TKB

– Rèn KNS

Đ/c  Phượng
Thứ tư (02/10) – Học theo TKB Đ/c Đảm, NV – Sinh hoạt các CLB

– Các lớp làm VS từ 15h

-Đ/c Đảm +GV TA họp tại TH Mỹ Tân (13h30)

Đ/c Ngân
Thứ năm (03/10) – Học theo TKB Đ/c Đảm, NV – Học theo TKB

– Rèn KNS

Đ/c Tuyệt
Thứ sáu (04/10) – Học theo TKB Đ/c Đảm, NV – Học theo TKB

– Rèn KNS

Đ/c Đảm, Tuyệt
Thứ bảy (05/10) – Ôn luyện HBTA

– Tập luyện TDTT

-Họp HĐSP (7h30)

Đ/c Đảm