LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 4/11/2019 đến ngày 9/11/2019)

Tháng Mười Một 8, 2019 8:24 sáng

TRƯỜNG TH MỸ THUẬN

LCH CÔNG TÁC TUN 10 (T ngày 4/11/2019 đến ngày 9/11/2019)

Thứ/ ngày Sáng Trực Chiều Trực
Thứ hai (4/11) – Chào cờ

– Học theo TKB

Đ/c Đảm, NV – Học theo TKB

– Rèn KNS

Đ/c Đảm, NV
Thứ ba (5/11) – Học theo TKB Đ/c Đảm, NV – Học theo TKB

– Rèn KNS

Đ/c Phượng
Thứ tư (6/11) – Học theo TKB Đ/c Đảm, NV – Sinh hoạt tổ CM Đ/c Đảm
Thứ năm (7/11) – Học theo TKB Đ/c Đảm, NV – Lễ khai mạc ĐH TDTT 2019 Đ/c Tuyệt
Thứ sáu (8/11) – Học theo TKB Đ/c Đảm, NV – Học theo TKB

– Rèn KNS

Đ/c Đảm, Tuyệt
Thứ bảy (9/11) – Sinh hoạt các CLB + CLB Tiếng Anh

– Tập luyện TDTT

Đ/c Đảm