Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học

Tháng Năm 4, 2019 8:43 chiều

     1. Tên sáng kiến: Một số kinh nghiệm vận dụng mô hình trường Tiểu học mới vào giảng dạy để nâng cao chất lượng môn Tin học

  1. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Môn Tin học khối 3, 4, 5.
  2. Thời gian áp dụng sáng kiến:

Từ ngày 05 tháng 9 năm 2018 đến ngày 25 tháng 5 năm 2019

  1. Tác giả :

Họ và tên: Phạm Thị Phượng

Năm sinh: 1987

Nơi thường trú: Số nhà 5, ngõ 93, đường Lương Thế Vinh, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định.

Trình độ chuyên môn: Đại học

Nhiệm vụ được giao: Dạy Tin học khối 3,4,5

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Mỹ Thuận

Địa chỉ liên hệ: Trường Tiểu học Mỹ Thuận – Mỹ Thuận – Mỹ Lộc – Nam Định

Điện thoại: 0392297687

Tỉ lệ đóng góp tạo ra sáng kiến: 100%

  1. Đơn vị áp dụng sáng kiến:

Tên đơn vị: Trường Tiểu học Mỹ Thuận

Địa chỉ: Trường Tiểu học Mỹ Thuận – Mỹ Thuận – Mỹ Lộc – Nam Định

Số điện thoại:

SKKN Tin học