Liên hệ

Trường Tiểu học Mỹ Thuận

Địa chỉ: xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông Trần Công Đảm – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0915611000 – Email:dammyha@gmail.com