Giới thiệu

Trường Tiểu học Mỹ Thuận

Trường Tiểu học Mỹ Thuận  được thành lập từ năm 1989 ( đến năm 1991 tách từ trường Cấp 1, 2 Mỹ Thuận thành trường Tiểu học Mỹ Thuận) . Trường  được đặt tại trung tâm xã Mỹ Thuận – Huyện Mỹ Lộc. Nhà trường có tổng diện tích là 5959m vuông. Trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng , giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có nhiều giáo viên  công tác có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn. Trong những năm qua, trường Tiểu học Mỹ Thuận luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, trường luôn đạt tập thể lao động xuất sắc và được tặng nhiều bằng khen.

3