Tài nguyên

50140801_1035181973356799_5708731321363202048_n

Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học

     1. Tên sáng kiến: Một số kinh nghiệm vận dụng mô hình trường Tiểu học mới vào giảng dạy để nâng cao chất lượng môn Tin học Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Môn Tin học khối 3, 4,…